PrimaCut 3100x6

PrimaCut 3100x6

Tabulové nůžky PrimaCut 3100x6, podpěra tenkých plechů, dosedací plochy přidržovačů z vulkolanu, Cybelec CybTouch 8. Ovládací panel na otočném ramenu.

Dodán zákazníkovi v Praze