Zajistíme Vám dodání nožů pro tabulové nůžky - od italské nástrojárny Ferrari, nebo tuzemského dodavatele

Výrobu nožů zajišťujeme dle Vámi dodaného, nebo odsouhlaseného výkresu:

ROZMĚR STŘIŽNÉHO NOŽE.pdf (273,2 kB)